Dhukka Nivarana Ashtakam Lyrics in Tamil by Sri Durgai Chiththar துக்க நிவாரண அஷ்டகம்

Dhukka Nivarana Ashtakam Lyrics: Sri Durgai Chiththar மங்கள ரூபிணி மதியொளி சூலினி மன்மத பாணியளே enjoy this Song with the Tamil Language. We have given Dhukka Nivarana Ashtakam Song Lyrics in Hindi English Tamil all Language which given us below. So all Dear People those are Find துக்க நிவாரண அஷ்டகம் lyrics who all Candidate Keep read our article because we are given Dhukka Nivarana Ashtakam Full Song Details on this Page.

துக்க நிவாரண அஷ்டகம் (Dhukka Nivarana Ashtakam)

All People those are Find Dhukka Nivarana Ashtakam Song Music Director, Lyrics Details then you have come right Page because we are given all details this Song which given us below

Song Name Dhukka Nivarana Ashtakam
Album Name Navarathiri Naayakiyae – Vol-1
Singer Mahanadhi Shobana
Lyrics Sri Durgai Chiththar
Category Lyrics
Language Available  Tamil
Post Update Date 23.10.2020

Sri Dukka Nivarana Astakam Lyrics in Tamil

மங்கள ரூபிணி மதியொளி சூலினி மன்மத பாணியளே
சங்கடம் நீங்கிட சடுதியில் வந்திடும் சங்கரி சவுந்தரியே

கங்கண பாணியன் கனிமுகம் கண்டநல் கற்பகக் காமினியே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்கநிவாரணி காமாட்சி

கான் உறுமலர் எனக் கதிர் ஒளி காட்டிக் காத்திட வந்திடுவாள்
தான்உறு தவஒளி தார்ஒளிமதி ஒளி தாங்கியே வீசிடுவாள்

மான்உறு விழியாள் மாதவர் மொழியாள் மாலைகள் சூடிடுவாள்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

சங்கரி சவுந்தரி சதுர்முகன் போற்றிட சபையினில் வந்தவளே
பொங்கரி மாவினில் பொன்னடி வைத்துப் பொருந்திட வந்தவளே

எம்குலம் தழைத்திட எழில் வடிவுடனே எழுந்த நல் துர்க்கையளே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

தணதண தந்தண நவில்ஒளி முழங்கிட தண்மதி நீ வருவாய்
கணகண கங்கண கதிர்ஒளி வீசிட கண்மணி நீ வருவாய்

பணபண பம்பண பறைஒலி கூவிட பண்மணி நீ வருவாய்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

பஞ்சமி பைரவி பர்வத புத்திரி பஞ்சநல் பாணியளே
கொஞ்சிடும் குமரனைக் குணமிகு வேழனைக் கொடுத்த நல் குமரியளே

சங்கடம் தீர்த்திட சமர் அது செய்த நல் சக்தி எனும் மாயே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

எண்ணியபடி நீ அருளிட வருவாய் எம் குலதேவியளே
பண்ணிய செயலின் பலனது நலமாய்ப் பல்கிட அருளிடுவாய்

கண்ணொளி அதனால் கருணையே காட்டி கவலைகள் தீர்ப்பவளே
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

இடர் தருதொல்லை இனிமேல் இல்லை என்று நீ சொல்லிடுவாய்
சுடர்தரு அமுதே சுருதிகள் கூறிச் சுகமது தந்திடுவாய்

படர்தரு இருளில் பரிதியாய் வந்து பழவினை ஓட்டிடுவாய்
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி

ஜெய ஜெய பாலா சாமுண்டேஸ்வரி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி
ஜெய ஜெய துர்க்கா ஸ்ரீபரமேஸ்வரி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி

ஜெய ஜெய ஜெயந்தி மங்கள காளி ஜெய ஜெய ஸ்ரீதேவி
ஜெய ஜெய சங்கரி கவுரி கிருபாகரி துக்க நிவாரணி காமாட்சி.

Read Also – Venmegam Pennaga Song Lyrics In Tamil

Dhukka Nivarana Ashtakam Lyrics in English

Mangala Roubini Matiyoli Sulini Manmadha style
Shankari Soundari is the one who will come soon to remove the embarrassment

கங்கண பாணியன் கனிமுகம் கண்டனல் கற்பகக் காமினியே
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Dukkanivarani Kamatchi

She comes to guard the radiant light as Khan growls
She will throw the torch light bearer

மான்உறு விழியாள் மாதவர் மொழியாள் மாலைகள் சூடிடுவாள்
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

Shankari Soundari Chaturmugan was present at the ceremony
The one who came to match the ponkari with the ponkari flour

Nal Durgaiyale who arose with the beautiful form to cultivate the field
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

தணதண தந்தண நவில்ஒளி முழங்கிட தண்மதி நீ வருவாய்
கணகண கங்கண கதிர்ஒளி வீசிட கண்மணி நீ வருவாய்

You will earn more money than the sound of money
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

Panchami Bhairavi Parvatha Puthiri Panchanal style
The good princess who gave the little boy a cure

Mayer is the good power that Samar did to solve the embarrassment
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

You will come to bless me as you count, my Goddess
You will bless the fruit of the action well

The eye is so merciful and resolves worries
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

You will say that the risk is no more
சுடர்தரு அமுதே சுருதிகள் கூரி சுகமது தந்திடுவாய்

You will come in the darkness and drive away the fruit
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi

Jaya Jaya Bala Chamundeswari Jaya Jaya Sridevi
Jaya Jaya Durga Sriparameswari Jaya Jaya Sridevi

Jaya Jaya Jayanti Mangala Kali Jaya Jaya Sridevi
Jaya Jaya Sankari Gauri Kirubakari Mourning Relief Kamatchi.

Read AlsoLakshmi Varai En illame Lyrics in Tamil By Nithya Sri

Sri Dukka Nivarana Astakam in Hindi

मंगला रौबीनी मटियौली सुलिनी मनमाध शैली
शंकरी साउंडरी वह है जो जल्द ही शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आएगी

பாணியன்கண கனிமுகம் கண் டனல்கற் பகக்காமினியே் பாணியன
जया जया शंकरी गौरी किरुबाकरि दुक्कनिवारिणी कामैची

वह खान रोशनी के रूप में उज्ज्वल प्रकाश की रक्षा के लिए आता है
वह टॉर्च लाइट बियरर को फेंक देगी

மான்மொழியாள மாதவர் மொழியாள் மாலைகள் சூடிடுவாள் விழியாள்
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

समारोह में शंकरी सौंदरी चतुरमुगन उपस्थित थे
जो पोंकारी के आटे से पोंकारी का मिलान करने आया था

अच्छे दुर्गैय्यल जो सुंदर रूप के साथ पैदा हुए थे, जो कि इमकुलम की खेती करते थे
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

தண தணதண்தணதண நவில்ஒளி தணதண்தண மதி்நீ வருவாய தந்
கண கணகண்கணகண கதிர்ஒளி கணகண மணி்நீ வருவாய கண்

आप पैसे की आवाज की तुलना में अधिक पैसा कमाएंगे
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

पंचमी भैरवी पर्वत पुथरी पंचानल शैली
अच्छी राजकुमारी जिसने छोटे लड़के को ठीक किया

मेयर वह अच्छी शक्ति है जो समर ने शर्मिंदगी को सुलझाने के लिए की थी
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

आप मुझे कुलदेवी के रूप में गिनते हुए आशीर्वाद देने आएंगे
आप अच्छे किए गए कर्मों का फल भोगेंगे

आंख बहुत दयालु है और चिंताओं को हल करती है
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

आप कहेंगे कि जोखिम नहीं है
அமுதே்சுகமது சுடர சுருதிகள் அமுதே தந திடுவாய் .்

तुम अंधेरे में आओगे और फल को भगाओगे
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची

जया जया बाला चामुंडेश्वरी जया जया श्रीदेवी
जया जया दुर्गा श्रीपरमेश्वरी जया जया श्रीदेवी

जया जया जयंती मंगला काली जया जया श्रीदेवी
जया जया शंकरी गौरी किर्बुकारी शोक निवारण कामची।

x